Pewien znany filozof napisał, że szpitale są „kamieniami granicznymi” pomiędzy światem, w którym żyjemy na co dzień a światem cierpienia …

Kilka słów refleksji o nowej książce x. Piotrka Śliżewskiego pt. „Jeszcze tego nie wiesz? Słowa, które zmieniają życie…” okiem zwykłego …

[Artykuł ukazał się magazynie bizsnesowym TB „Merkuryusz”.] Czy można jeszcze powiedzieć coś odkrywczego o szczęściu? Czy tak bogate i wieloznaczne …